Multifunkčné sústruž. centrá

HYUNDAI:

Hyundai L150Y /SY Hyundai L200Y /SY

max. Φ tyče: 45/M:45 S:33 mm

max. Φ tyče: 65/M:65 S:33 mm
Φ skľučovadla: 150 mm Φ skľučovadla: 210 mm
obežný Φ: 550 mm obežný Φ: 550 mm
obrábaná dĺžka: 530 mm obrábaná dĺžka: 530 mm
podrobnosti podrobnosti
Hyundai L2100Y /SY Hyundai L250Y /SY

max. Φ tyče: 65/M:65 S:33 mm

max. Φ tyče: 76/M:76 S:45 mm
Φ skľučovadla: 210 mm Φ skľučovadla: 250 mm
obežný Φ: 630 mm obežný Φ: 620 mm
obrábaná dĺžka: 455 mm obrábaná dĺžka: 620 mm
podrobnosti podrobnosti
Hyundai LM1600TTS /TTMS /TTSY Hyundai LM1800TTS /TTMS /TTSY

max. Φ tyče: M:51 S:51 mm

max. Φ tyče: M:65 S:65 mm
Φ skľučovadla: 160 mm Φ skľučovadla: 210 mm
obežný Φ: 290 mm obežný Φ: 290 mm
obrábaná dĺžka: 705 mm obrábaná dĺžka: 673 mm
podrobnosti podrobnosti
Hyundai LM2500TT /TTM Hyundai LM2500TTS /TTMS
max. Φ tyče: 76 mm max. Φ tyče: M:76 S:76 mm
Φ skľučovadla: 250 mm Φ skľučovadla: 250 mm
obežný Φ: 780 mm obežný Φ: 780 mm
obrábaná dĺžka: 900 mm obrábaná dĺžka: 900 mm
podrobnosti podrobnosti
Hyundai LM 2500TTSY  
max. Φ tyče: M:76 S:76 mm  
Φ skľučovadla: 250 mm
obežný Φ: 780 mm  
obrábaná dĺžka: 900 mm  
podrobnosti