Konštrukcia a vývoj náradia

Vysokú kvalitu a precízne vyhotovenie pri konštrukcii a výrobe foriem a lisovacích nástrojov zaručuje CAD+CAM systém v kombnácii s CNC technológiou obrábania a software Creo Parametric 2.0 a Cimatron E.

Obrázok2 Obrázok2

Moderné CAD systémy umožňujú projektantom a konštruktérom navrhnúť priestorový 3D model výrobku (odliatku), ktorý tvorí podklad k zadaniu pre návrh náradia (formy).

PPS  

Rovnakým systémom sa potom tvorí model formy a jej komponenty pri konštrukčnom spracovaní výrobnej dokumentácie.