Nástroje na prietlačné lisovanie

 

NARADEX sa úzko špecializuje na nástroje používané pri odlievaní, tvárnení a strihaní neželezných kovov

(zliatiny hliníka a zinku). Následne tvoria časti iných celkov hlavne v automobilovom, elektrotechnickom,

telekomunikačnom priemysle a tiež v priemysle pre sanitu a ďalších v iných odvetviach.