Produkčné špeciály

HYUNDAI:

Hyundai LF1600/2SP, LF1600M/2SP Hyundai LF2000/2SP, LF2000M/2SP

90x70

max. Φ tyče: 45 mm

90x70

max. Φ tyče: 51 mm
Φ skľučovadla: 160 mm Φ skľučovadla: 210 mm
obežný Φ: 370 mm obežný Φ: 490 mm
obrábaná dĺžka: 165 mm obrábaná dĺžka: 150 mm
podrobnosti podrobnosti
Hyundai LF2500/2SP, LF2500M/2SP  

max. Φ tyče: 65 mm  
Φ skľučovadla: 250 mm  
obežný Φ: 510 mm  
obrábaná dĺžka: 250 mm  
podrobnosti
Hyundai LF2100/2SP, LF2100M/2SP Hyundai LF2600/2SP, LF2600M/2SP

max. Φ tyče: 65 mm

 

max. Φ tyče: 76 mm
Φ skľučovadla: 210 mm Φ skľučovadla: 250 mm
obežný Φ: 650 mm obežný Φ: 650 mm
obrábaná dĺžka: 155 mm obrábaná dĺžka: 170 mm
podrobnosti  podrobnosti