Technologický software

pan_gibbs_skPrečo zvoliť GibbsCAM?

Rovnako ako ostatní ľudia programujúci ručne CNC obrábacie stroje aj vy najskôr hľadáte nástroj, CAM systém, ktorý nebude zložitý, bude za rozumnú cenu a na trhu osvedčený.

Hľadáte výkonný systém, ktorý by Vám uľahčil prípravu výroby na CNC strojoch, ale nemáte časabsolvovať dlhé a náročné školenia. Potrebujete ho pokiaľ možno ihneď.

Najskôr tiež požadujete, aby onen produkt bol na špičkovej technologickej úrovni zo zázemím odborníkov, ktorí sa budú neustále snažiť Vám uľahčovať  túto etapu prípravy výroby. Zoznámte sa teda viac s produktom GibbsCAM.

mate_problemy_01Jednoduché naučiť sa

GibbsCAM bol a je navrhovaný pre technológov obrábania. Teda tak, aby ste mohli obrábať a nemuseli sa učiť, prípadne bojovať s úskaliami programovacej logiky. Vo väčšine prípadov ste schopní ihneď prví deň produkovať bezchybné NC programy.

Ľahké na používanie

Výkonnosť GibbsCAM technologického softwaru je daná i intuitívnym grafickým rozhraním, kedy vlastná technológia obrábania vzniká výberom príslušnej ikony a jej prenesením do technologického postupu.

Import grafických súborov

Od počiatku vývoja bol kladený dôraz na nutnosť dokázať správne importovať grafické súbory, výkresy. Osvedčilo sa nadviazanie priamej spolupráce s výrobcami kresliacich softwarov a tým je zaručená podmienka nutná ku zvládnutiu importu väčšiny formátov a to od dvoch osí až po solidy.

t_support_skPrehliadnite si vašu prácu pred vlastným obrábaním

3D prehrávač zobrazuje vašu prácu, model obrábanej súčiastky, ktorý je vytváraný simuláciou obrábania, postupne ako keby obrábanie reálne prebiehalo.

Grafické zobrazenie sleduje dráhu nástroja v reálnom čase, virtuálne obrába danú hĺbku rezu po nami definovaných dráhach nástroja. Tým sa dá odhaliť prípadná technologická chyba a neplytvať materiálom, časom ani peniazmi.

Tradícia

Tím, vyvíjajúci technologické software GibbsCAM, zavádzajú od roku 1982 do oboru CAD/CAM revolučné novinky.Od využitia štandardných PC pre všetku prácu, cez integráciu 3D reálneho prehrávača až po priame obrábanie importovaných solidov.  Nielen tieto vlastnosti robia z tohto softwaru silnú pomôcku pre Vašu výrobnú prevádzku.

sw_neni_krabiceIntegrácia CAM do CNC systémov

Výrobci riadiacich systémov ako sú Fanuc, Siemens, Fadal atď. pri voľbe aplikácie dielenského programovania volili SFP Gibbs ako nástroj pre ľahkú prípravu NC programu priamo na obrábacom stroji.

Nikdy nebudete sám

Pri práci s GibbsCAM máte zaručené, že v prípade potreby rady či konzultácie je Vám okamžite k dispozícii náš pracovník na e-maile či telefóne.

Jednoduché k naučeniu a ľahké k používaniu, možnosť importu výkresov svojich aj zákazníkov, zaručená zákaznícka podpora a silný vývojový tím – to sú všetko štandardy umožňujúce Vám pracovať efektívne a byť stále konkurencieschopný.