Výroba

Naradex vznikol v roku 2003 ako samostatný útvar ZSNP a.s. ŽIar nad Hronom sústredením nástrojárskych kapacít spoločnosti, so zameraním na konštrukciu a výrobu náradia pre lisovne, formy a kokily pre zlievárne a ostatnú strojársku výrobu. V decembri 2012 bol odpredaný spoločnosti Profika Sk s.r.o. Banská Bystrica so zachovaním výrobného programu.

Výrobný program:

 • formy pre vysokotlaké odlievanie z Al a Zn zliatin
 • výroba a oprava foriem pre vstrekovanie plastov
 • kokily pre gravitačné a nízkotlaké odlievanie
 • opracovanie hliníkových odliatkov
 • opracovanie stredne veľkých dielov
 • príslušenstvo k lisom a lisovacím nástrojom
 • nástroje na prietlačné lisovanie za tepla a za studena
 • strihacie, lisovacie a ohýbacie nástroje
 • náhradné diely pre údržbu strojov
 • jadrovníky pre výrobu pieskových jadier za tepla a za studena
 • výroba náradia podľa dokumentácie

CNC technológie:

Frézovanie

 • 5-osé frézovacie centrum DMG Monoblok 75
 • Hyundai Hi-V50D
 • Hyundai F650
 • Hurco VMX64
 • Hurco VSX24
 • Dugard Eagle 1000

Sústruženie

 • Hyundai Hit30
 • Hyundai SKT400M
 • Hyundai SKT400M
 • Harrison Alfa 1400

Drôtové rezačky

 • Fanuc
 • Charmill Robofil 190

Elektroerozívne hĺbenie a vyrezávanie

 • Exeron EDM313
 • EroTech VX7HS

Vyiskrovanie štartovacích otvorov

 • Sodic Kc1

Indukčné kalenie

 • SEAT 1THL

3D meranie

 • Wenzel Lh108

 

Máme vybudovaný a funkčný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2015 s každoročným zadefinovaním cieľov kvality v certifikovanej oblasti: konštrukcia a vývoj náradia, výroba foriem a kokíl pre zlievarenstvo, mechanické opracovanie kovových dielov, výroba strižných nástrojov, jadrovníkov a nástrojov na prietlačné lisovanie.

Vedenie spoločnosti vedomé si svojej zodpovednosti za záväzky v oblasti manažérstva kvality vo vzťahu k poskytovaným službám a spokojnosti zainteresovaných strán vyhlasuje svoje princípy v dokumente POLITIKA KVALITY

 1. Spokojnosť zákazníka je naša najvyššia priorita.
 2. Pružnosť pri zabezpečovaní realizácie požiadaviek zákazníka, kvalita a zodpovednosť prác a produktov poskytnutých v rámci strojárskych činností sú našou prioritou.
 3. Kvalita je prvá a základná úloha, zodpovednosť za kvalitu majú všetci zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich úrovniach a pracovných miestach.
 4. Zaväzujeme sa vo svojej činnosti spĺňať požiadavky zákazníkov, noriem a príslušnej legislatívy a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality.
 5. Trvalo zabezpečovať potrebné materiálne a personálne zdroje na realizáciu stanovených cieľov.
 6. Každý náš zamestnanec je reprezentantom spoločnosti a svojou prácou ako aj vystupovaním pomáha pri budovaní jej dobrého mena a stabilnej pozície u zákazníkov.
 7. Spoločnosť víta každú pripomienku zo strany zamestnancov alebo zákazníkov, ktorá povedie k zlepšovaniu stavu kvality našich činností a produktov.
 8. Starostlivosť o životné a pracovné prostredie je súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti.