Frézovanie je obrábanie kovových triesok viacúčelovým nástrojom, pri ktorom hlavný pohyb (rotačný) vykonáva nástroj a vedľajší pohyb (posuv, posuv) obrobok. Klasicky sa vykonáva v troch osiach, pričom viacosové obrábacie centrá pracujú vo viac ako troch osiach. Frézovací stroj sa nazýva fréza, frézovací nástroj fréza. Frézovanie sa delí na sekvenčné, pri ktorom sa nástroj otáča v smere pohybu stola a obrobku, a nesekvenčné, pri ktorom je to naopak. Tak ako vo všetkých odvetviach, aj v trieskovom obrábaní sa neustále inovuje hardvér (stroje a nástroje) aj softvér (CAM systémy) a na zvýšenie produktivity, a tým aj konkurenčnej schopnosti, je potrebné tento vývoj sledovať. Jednou z najväčších inovácií v poslednom období je takzvané adaptívne obrábanie. Ide o výpočet dráhy takým spôsobom, aby sa dosiahlo maximálne možné zaťaženie nástroja, pričom nikdy nedochádza k jeho preťaženiu. Táto dráha sa počíta špeciálnym výpočtom, ktorý už nie je možné dosiahnuť bežným spôsobom. Okrem toho táto technológia ponúka aj využitie "redukcie kroku", ktorá optimalizuje výslednú drsnosť povrchu. Adaptívne obrábanie zabezpečuje, že sa v čo najkratšom čase odstráni čo najviac materiálu a zároveň sa zabezpečí maximálna bezpečnosť pri obrábaní, a to všetko pri optimalizácii drsnosti výsledného povrchu pripraveného na dokončovacie práce. Bude zaujímavé sledovať, čo prinesie budúcnosť, ale táto zmena zostáva na dlhý čas najvýznamnejším príspevkom k zvýšeniu produktivity a bezpečnosti pri trieskovom obrábaní, konkrétne frézovania.
(zdroj WIKIPEDIA)

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií