CNC je skratka anglického "Computer Numerical Control", ktorá sa používa aj u nás, v súvislosti s obrábacím strojom sa môže používať ekvivalent "počítačom riadený obrábací stroj", t. j. obrábacie stroje využívajúce počítačový "riadiaci systém CNC", ktoré dokážu obrábať výrobok podľa vopred pripravených technologických programov NC. Základné delenie obrábacích strojov je na sústruhy, frézovacie a kombinované stroje a ďalej na elektroerozívne obrábacie stroje, drôtové frézy. Ako prebieha samotná príprava NC programov, aké sú rozdiely medzi jednotlivými riadiacimi systémami CNC a ďalšie otázky súvisiace s touto problematikou budú opísané ďalej.

Čo sú G-kódy? Technologický NC program sa zvyčajne skladá z reťazca znakov, príkazov, ktoré sa začínajú písmenom a za ktorými zvyčajne nasleduje číselná hodnota. Napríklad vykonanie riadku technologického programu G1 G90 X126,4 Y 13. F250. posúva obrábací stroj lineárnou interpoláciou, t. j. najbližšou možnou cestou z pôvodného miesta do miesta na obrábacom stroji určeného súradnicami X126,4 Y 13. a rýchlosťou posuvu F=250 mm za minútu. Súradnice cieľového bodu pohybu sú zadané v absolútnych súradniciach, ktoré definuje príkaz G90 riadiacemu systému.

Čo sú kódy M? V NC programe sa používajú aj M-kódy, pomocné funkcie, ktoré sa starajú o riadenie mechanizmov obrábacích strojov. Napríklad M6 T12 sa používa na cykly výmeny nástrojov na frézovacích strojoch, M7, M8, M9 riadia čerpadlá chladiacej kvapaliny, M73, M74 fixujú os C počas vŕtania na sústružníckych a frézovacích strojoch atď. Pravidlá používania G-kódov a M-kódov boli stanovené s cieľom vniesť poriadok do používania základných príkazov tak, aby uvedené platilo pre CNC stroje riadené štandardnými riadiacimi systémami. Napriek tomu má každý výrobca riadiaceho systému CNC množstvo ďalších kódov a funkcií. Tieto informácie možno nájsť v príručkách pre obsluhu a programátora príslušného CNC obrábacieho stroja.

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií