Dlhotočné automaty

HANWHA:

Hanwha XP12S  

XP12Smalý

max. Φ tyče:  12 mm  
počet osí:  4  
motor hl. vretena:  2,2/3,7 kW  
motor protivretena: 0,55/1,1 kW  
podrobnosti  

 

Hanwha XP16S

XP16Smalý

max. Φ tyče: 16 mm
počet osí: 4
motor hl. vretena:  2,2/3,7 kW
motor protivretena: 0,55/1,1 kW
podrobnosti

 

Hanwha XP20S

XP20Smalý

max. Φ tyče: 20 mm
počet osí:  4
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW
motor protivretena: 0,55/1,1 kW
podrobnosti

 

Hanwha XP26S

XP26Smalý

max. Φ tyče: 26 mm
počet osí:  4
motor hl. vretena: 5,5/7,5 kW
motor protivretena: 0,55/1,1 kW
podrobnosti

 

 

 

Hanwha XP32S    

XP32Smalý

max. Φ tyče: 32 mm    
počet osí: 4  
motor hl. vretena: 5,5/7,5 kW  
motor protivretena: 1,5/2,2 kW  
podrobnosti  

 

Hanwha XD07     

XD07

max. Φ tyče:  7 mm    
počet osí: 4  
motor hl. a protivretena: 1,5 kW  
 ot.hlav. vretena: 16000 ot/min.  
podrobnosti  

 

Hanwha XD12II-H   Hanwha XD16II-H

XD12IImalý

max. Φ tyče:  12 mm

XD12IImalý

max. Φ tyče: 16 mm
počet osí: 5 počet osí: 5
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW
motor protivretena: 0,55/1,1 kW motor protivretena: 0,55/1,1 kW
podrobnosti podrobnosti

 

Hanwha XD20II-H   Hanwha XD26II-H

XD20II-H

max. Φ tyče:  20 mm

XD26H

max. Φ tyče: 26 mm
počet osí: 5 počet osí: 5
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW motor hl. vretena: 2,2/5,5 kW
motor hl. vretena: 1,5/2,2 kW motor protivretena: 1,5/2,2 kW
podrobnosti podrobnosti

 

Hanwha XD32II-H    

XD32H

max. Φ tyče:  32 mm    
počet osí: 6  
motor hl. vretena: 5,5/7,5 kW  
motor protivretena: 5,5/7,5 kW  
podrobnosti  

 

Hanwha XD20J     

????

max. Φ tyče: 20    
počet osí:  5  
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW  
motor protivretena: 1,5/2,2 kW  
podrobnosti  

 

Hanwha XD20II-NH    Hanwha XD26II-NH

XD20II-H

max. Φ tyče: 20 mm

XD26H

max. Φ tyče: 26 mm
počet osí:  5 počet osí: 5
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW motor hl. vretena: 2,2/5,5 kW
motor protivretena: 1,5/2,2 kW motor protivretena: 1,5/2,2 kW
podrobnosti podrobnosti

 

Hanwha XD38II-NH     

XD38-2

max. Φ tyče: 38 mm    
počet osí:  6  
motor hl. vretena: 5,5/7,5 kW  
motor protivretena: 5,5/7,5 kW  
podrobnosti  

 

Hanwha XE12J    Hanwha XE16J 

XE12J

max. Φ tyče: 12 mm

XE12J

max. Φ tyče: 16 mm
počet osí:  5 počet osí: 5
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW
motor protivretena: 0,55/1,1 kW motor protivretena: 0,55/1,1 kW
podrobnosti podrobnosti

 

Hanwha XE20H   Hanwha XE26H 

XE20

max. Φ tyče: 20 mm

XE20

max. Φ tyče: 20 mm
počet osí:  5 počet osí: 5
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW
motor protivretena: 1,5/2,2 kW motor protivretena: 1,5/2,2 kW
podrobnosti podrobnosti

 

Hanwha XE35J    

XE35

max. Φ tyče: 35 mm    
počet osí:  5  
motor hl. vretena: 2,2/5,5 kW  
motor protivretena: 1,5/2,2 kW  
podrobnosti
Hanwha XD20V    

 XD20V

max. Φ tyče: 20 mm    
počet osí:  6  
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW  
motor protivretena: 1,5/3,7 kW  
podrobnosti  

 

Hanwha XDI20    

XDI20

max. Φ tyče: 20 mm    
počet osí: 9  
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW  
motor protivretena: 2,2/3,7 kW  
podrobnosti  

 

Hanwha STL32H   Hanwha STL38H 

STL32

max. Φ tyče: 32 mm

STL32

max. Φ tyče: 38 mm
počet osí:  9 počet osí: 9
motor hl. vretena: 8 kW motor hl. vretena: 8 kW
motor protivretena: 8 kW motor protivretena: 8 kW
podrobnosti podrobnosti