Kvalifikovaný operátor CNC strojov

Tento článok sa zameriava na oblasť, ktorá priamo súvisí s výberom CNC obrábacieho stroja, a to na získanie kvalitného operátora alebo NC programátora pre tento CNC obrábací stroj. Dobrým spôsobom, ako znížiť náklady na zabezpečenie spoľahlivého CNC programátora, je zabezpečiť jeho intenzívne školenie. 

Spoločnosti v strojárskom priemysle sa snažia zefektívniť výrobu nasadením moderných CNC obrábacích strojov. Ak spoločnosť prešla alebo prechádza z konvenčného obrábania na CNC obrábacie stroje, problémom sa stáva otázka "kto na nich bude pre nás pracovať".

Kvalifikovaní operátori

Tí, ktorí sa pokúšali nájsť kvalifikovaného pracovníka na obsluhu CNC obrábacieho stroja, zistili, že ho nemôžu nájsť na trhu práce a pravdepodobne ani na úrade práce. Časy, keď sa kvalifikovaní pracovníci dali "prebrať" zo susedných spoločností, už pominuli. Každá spoločnosť si takýchto odborníkov stráži a je si vedomá bohatstva zručností a vedomostí, ktoré majú uložené. 
Nemá zmysel podrobne rozoberať dôvody, prečo sa táto profesia dostala na okraj záujmu učňovských a stredných odborných škôl. Prosperujúce výrobné podniky čelia nielen nárastu výroby, ale aj cenových požiadaviek, ktorými ich bombardujú zákazníci. S ľútosťou im však oznamujú, že prácu nemôžu vykonávať z kapacitných dôvodov, pretože "nie sú ľudia".

výber stroja

Dobrým spôsobom, ako znížiť náklady na zabezpečenie kvalifikovanej obsluhy, NC programátora, je poskytnúť intenzívne školenie. Najlepšie so spoločnosťou, ktorá tieto služby ponúka a dokáže pracovníka pripraviť "na mieru" jeho stroju.

Kde ich vziať? 
Bežnou metódou náboru nových zamestnancov je vybrať aspoň niekoho, kto má záujem o prácu na trhu práce, alebo skôr priamo v podniku, a prideliť ho najšikovnejšiemu zamestnancovi, ktorý najlepšie ovláda prípravu NC programov a obsluhu CNC obrábacích strojov. Tento spôsob zácviku je veľmi nákladný a časovo náročný, navyše učenie sa novým zručnostiam, technológiám a NC programovaniu prebieha za pochodu. Skúsenejší pracovník stále vykonáva svoje bežné úlohy na CNC obrábacom stroji a navyše dáva alebo nedáva pozor podľa toho, koľko práce má práve na starosti jeho nový kolega. Výsledkom je, že produktivita CNC stroja, na ktorom sa nováčik učí, je pomerne dlho znížená. 
Ak je nový pracovník schopný pracovať samostatne na jednoduchších úlohách, opäť potrvá nejaký čas, kým dosiahne výsledky, ktoré sa od neho očakávajú. V praxi bolo overené, že toto obdobie trvá minimálne tri mesiace u pracovníkov, ktorí prišli do kontaktu s technológiou CNC po prvýkrát. Po vyčíslení tejto investície vyjde pracovník, ktorého si firma sama zaškolí na zvládanie menej zložitých úloh, firmu minimálne na 120 000 Kč. 
Treba poznamenať, že túto metódu možno použiť len vtedy, ak sa CNC obrábací stroj už v podniku používa. Okrem toho sa zamestnanec, ktorý na ňom pracuje, chce podeliť o svoje nadobudnuté zručnosti, a tým ohroziť svoje privilegované, niekedy mierne vydieračské postavenie v podniku. Ak obstarávate svoj prvý CNC obrábací stroj, pravdepodobne takého zamestnanca ani nemáte.


Preškolenie 
Jediným spôsobom, ako znížiť náklady na zabezpečenie kvalifikovaného pracovníka, je intenzívne zaškolenie. Najlepšie u spoločnosti, ktorá tieto služby ponúka a dokáže pracovníka pripraviť "na mieru". Na tomto princípe sú založené rekvalifikačné kurzy pre operátorov CNC obrábacích strojov, ktoré prebiehajú v spoločnostiach, ktoré vyučujú a pripravujú operátorov a NC technológov pre CNC obrábacie stroje na kľúč.

V prípade, že vaša spoločnosť má nádejného strojníka, ktorý pracuje na konvenčnom stroji, požiadajte "svoju" spoločnosť dodávajúcu CNC stroje o školenie v oblasti programovania CNC strojov. Spoločnosť PROFIKA má na tento účel zriadenú modernú učebňu a vždy má k dispozícii niekoľko vhodných CNC strojov. Máme odskúšané, že každý, kto vie obrábať a má patričný záujem..., môže byť podľa nášho názoru veľmi šikovným a pre vašu firmu potrebným programátorom a veľmi dobrou obsluhou vášho CNC stroja.

PROFIKA s.r.o., Petr Kaufman 

(V článku sú použité pasáže z odborných článkov pána Vlastimila Stanka,  http://www.t-support.cz. Foto haly a učebne PROFIKA s.r.o.)

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií