Nebezpečenstvo priameho dovozu neeurópskeho stroja alebo nákupu od neautorizovaného predajcu vás môže vyjsť draho

alebo zodpovednosť nesie dovozca a prevádzkovateľ z EÚ

Žiadne odvetvie strojárstva navyše v súčasnosti nemá absolútne žiadne peniaze na rozhadzovanie. Niektoré spoločnosti v snahe ušetriť peniaze prehľadávajú internet alebo dokonca navštevujú rôzne mimoeurópske veľtrhy. Neváhajú nakupovať podozrivo lacné stroje od mimoeurópskych malých výrobcov, ktoré sú zvyčajne určené pre ich domáci trh. Zlákaní nižšou cenou zanedbávajú kvalitu, akceptujú nízku životnosť, akceptujú nedostatočný odborný servis a zvyčajne sa zbavujú možnosti použitý stroj v budúcnosti predať.

Odhaduje sa, že každoročne do Českej a Slovenskej republiky prúdia desiatky až stovky strojov alebo výrobných liniek z krajín mimo Európskej únie. Nie vo všetkých krajinách je však bezpečnosť pracovníkov prioritou. Preto mnohé zariadenia a materiály používané pri ich výrobe nespĺňajú európske bezpečnostné požiadavky. Podľa zákonov každej krajiny Európskeho spoločenstva vrátane Českej republiky a Slovenska sa stroje bez certifikátu EÚ nesmú vôbec uviesť do prevádzky. Majitelia podnikov si to často neuvedomujú, čím riskujú nielen vysoké pokuty, ale aj ťažké, ak nie smrteľné úrazy seba a svojich zamestnancov.

Je nesporné, že špičkoví výrobcovia na najvyššej technickej úrovni sa okrem ázijského a bezodného amerického trhu (kde sa CE nevyžaduje tak ako v Európe) zameriavajú aj na náročné trhy v Európe. Spravidla ide o tie najprestížnejšie a najväčšie. Vo svojich závodoch majú odborníkov na problematiku CE a do svojich strojov, ktoré sú už vo výrobe, pridávajú potrebné bezpečnostné prvky predpísané danou krajinou.  Konkurujú teda vynikajúcou kvalitou, a nie nízkymi cenami. Svoje výrobky montujú z prvotriednych komponentov používaných na celom svete vrátane Európy. Vo všeobecnosti to znamená, že každá časť stroja musí mať svoju vlastnú certifikáciu a potom celá zostava, v tomto prípade napríklad obrábací stroj, musí prejsť kompletnou kontrolou a certifikáciou, aby sa zabezpečilo, že všetky certifikované časti sú použité správne a celok je bezpečný a môže sa používať na dané použitie.

Dobrým príkladom pre mnohé komodity sa zdá byť výrobca HYUNDAI. Okrem svojich plne certifikovaných automobilov dováža do EÚ špičkové CNC stroje z Južnej Kórey pod označením HYUNDAI-WIA.

Správne štítky pre stroje a zariadenia s označením CE

Doplnenie každého výrobného zariadenia o predpísané bezpečnostné opatrenia a ich následná certifikácia môže dokonca prevýšiť kúpnu cenu stroja dovezeného bez príslušných certifikátov. Pri zbežnej kontrole strojov sa môže zistiť, že ani nimi používané komponenty nemajú certifikáciu EÚ. Označenie CE môže byť vydané nezákonne bez potrebných skúšok. Označenie CE môže napríklad znamenať aj jednoducho "ČÍNA EXPORT" Výrobok však nespĺňa bezpečnostné požiadavky EÚ a nesmie sa prevádzkovať v žiadnej krajine Európskej únie. Niektoré spoločnosti celkom bez rozmyslu prevádzkujú stroje aj s cudzojazyčnými bezpečnostnými štítkami, a dokonca bez českého softvéru. Preto sa nezriedka stáva, že obsluha nerozumie, čo jej riadiaci systém v inom ako českom jazyku hovorí, a nedokáže rýchlo a jednoducho reagovať na bezpečnostné hlásenie riadiaceho systému.

Okrem toho pre stroje neexistuje predpísaná bezpečnostná alebo technická dokumentácia. Bezpečnostné prvky a ich umiestnenie vôbec nezodpovedajú požiadavkám noriem. Z právneho hľadiska sa preto tento stroj nesmie ani zapojiť do zásuvky a prakticky neexistuje možnosť začať na ňom legálne vyrábať.

Zámerom vôbec nie je vystrašiť majiteľov, ktorí už prevádzkujú alebo uvažujú o kúpe strojového zariadenia bez príslušného certifikátu CE. Zámerom je odradiť od kúpy akéhokoľvek nebezpečného výrobku, a to vo všetkých oblastiach. Od hračiek pre naše malé deti až po veľmi nebezpečné zariadenia, ktorými obrábacie stroje určite môžu byť. Či už z hľadiska použitých materiálov, komponentov, spôsobu montáže alebo chýbajúcich bezpečnostných prvkov. V neposlednom rade môže dôjsť aj k sklamaniu, keď daný výrobca s prvotriednymi katalógmi počítačom generovaných strojov existuje len niekoľko rokov a potom značka zmizne z trhu ako dym z fajky. Po tom, ako firma zanikne, a tým sa zbaví zodpovednosti, sa opäť objaví s trochu inak sfarbenými zariadeniami a prvotriednymi katalógmi. Ale pod iným názvom. Už sa nezaoberá technickou podporou, nerentabilnou výrobou potrebných ND, ich distribúciou a skladovaním.  

České popisy strojov, ktoré sú potrebné na legálnu prevádzku v Českej republike
Podľa platných právnych predpisov sa všetky výrobné zariadenia považujú za nové zariadenia, preto je potrebné predložiť posúdenie rizika, technickú dokumentáciu v príslušnom jazyku a vyhlásenie ES o zhode. Dovezené zariadenie musí bezpodmienečne spĺňať požiadavky európskych, resp. českých a slovenských harmonizovaných noriem. Častým problémom je chýbajúce označenie CE komponentov, bez ktorého nie je možné určiť, kto je výrobcom a aké sú parametre komponentu. Mnohé stroje tiež nespĺňajú správne zapojenie bezpečnostných obvodov a predovšetkým im chýbajú bezpečnostné prvky. Práve tie môžu byť v záujme ochrany zamestnancov a v prípade nehody aj trestnoprávnou zodpovednosťou majiteľov.

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií